Szukaj:

To się wydarzyło 77 lat temu

mar 14 2022

To się wydarzyło 77 lat temu

Jerzy Lewczyński, Nasze powiększenie – Nysa, 1945/1971 fragment. Podstawą zdjęcia były negatywy wykonane przez Władysława Rękasowskiego. Zdjęcie wykonano na dworcu kolejowym w Nysie w 1945. 

„Fotografia obrazuje powojenną migrację ludów – przenosiny, szukanie po wojnie swojego nowego miejsca. Jej symbolem staje się sytuacja zaobserwowana w Nysie – mieście na terenach, którego przyjmowano Polaków z ziem wschodnich przejętych po 1945 przez Związek Sowiecki wskutek politycznego układu w Jałcie. Przesiedlani ludzie zajmują każde możliwe miejsce, tłoczą się nawet na dachu”. Opis fotografii zaczerpnięty z katalogu MS Muzeum Sztuki.

Foto. Brom. wym. 53,5 cm x 186,6 cm (dwa zdjęcia połączone taśmą naprawczą o wym: 53,5 cm x 100 cm i 53,5 x 86,5 cm). Na odwrocie zdjęcia tytuł ołówkiem i stempel autora. Oprawa: fotografie połączone srebrną taśmą naprawczą.